miercuri, noiembrie 30, 2022
Județul Ilfov
cer acoperit de nori
3.1 ° C
4.4 °
2.8 °
89 %
8.2kmh
100 %
mie
6 °
joi
3 °
vin
5 °
sâm
6 °
Dum
6 °

Guvernul suspendă plata ratelor pentru „Prima Casă” şi „Noua Casă”. Ce condiţii trebuie îndeplinite

Stiri de citit

Guvernul suspendă plata ratelor pentru „Prima Casă” şi „Noua Casă”, normele metodologice stabilind în ce condiţii pot beneficia împrumutaţii de această facilitate.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre, norme metodologice se aplică tuturor facilităţilor acordate de creditorii definiţi conform OUG nr.90/2022, care aprobă solicitările debitorilor persoane fizice şi juridice, de suspendare a obligaţiilor de plată scadente aferente creditelor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane si reglementează următoarele elemente:

1) Perioada de acordare a facilităţilor de suspendare şi amânare la plată a ratelor aferente creditelor ipotecare „Prima casă”/”Noua casă”

-perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare şi amânare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între 1 si 9 luni.

2) Condiţiile de acordare a facilităţii de suspendare şi amânare la plată a ratelor scadente aferente creditelor

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;

b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;

 c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.

3) Criteriile de eligibilitate a debitorilor persoane fizice şi condiţii de aprobare a cererilor de suspendare şi amânare la plată a ratelor scadente

Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului acordat în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă” care îndeplineşte

condiţiile de eligibilitate prezentate la pct.2), beneficiarul Programului ”Prima casă/Noua casă” afectat financiar, direct sau indirect de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art.7 din OUG nr.90/2022. Facilităţile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90/2022 se pot acorda debitorilor până la atingerea limitei de vârstă la sfârşitul perioadei de creditare prelungite.

4) Caracteristicile facilităţii de suspendare şi amânare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor

– Creditorul poate acorda facilitatea de suspendare a obligaţiei debitorului de plată a ratelor aferente creditului acordat în cadrul Programului ”Prima casă/Noua casă” sub formă de graţie totală la plata creditului ipotecar (rate de principal, dobândă, comisioane, variante combinate ale acestora)

5) Prelungirea duratei de creditare

– perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit;

– perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată;

– perioada maximă de valabilitate a garanţiilor prevăzută în reglementările creditorilor, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte prin notificarea garantului, fără încheierea de acte adiţionale, cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată. Notificarea se transmite FNGCIMM de către creditor până la data de 30 august 2022.

Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de

credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

6) Rambursarea dobânzilor amânate la plată în cazul creditelor acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă”

– dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit;

– plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor OUG nr.90/2022 se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare

încheierii perioadei de amânare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru componentele creditului pe perioada suspendării.

7) Prevederi speciale referitoare la posibilitatea cumulării facilităţilor acordate în temeiul OUG nr.37/2020, aflate în perioada de suspendare cu cele acordate în temeiul prevederilor OUG nr.90/2022

– în cazul în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2022, dobânda datorată de debitor se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.

Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.

8) Procedura de emitere şi caracteristicile scrisorilor de garanţie pentru obligaţiile de plată a dobânzilor suspendate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă”

-Statul român, prin MF, garantează creditorilor irevocabil şi necondiţionat obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare şi amânare la plată a ratelor scadente aferente creditelor ipotecare care îndeplinesc condiţiile acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.

-FNGCIMM, este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în baza unei Convenţiei de implementare a prevederilor OUG nr.90/2022 încheiată între MF, în calitate de mandant şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român, prin MF. Modelul Convenţiei de implementare este prezentat în anexă, fiind parte integrantă din proiectul supus aprobării .

-Acordarea şi derularea garanţiilor de stat, în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului în favoarea creditorilor, se realizează pe baza unei convenţii de garantare, încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi creditori. Modelul convenţiei de garantare este prezentat în anexă, fiind parte integrantă din

proiectul supus aprobării.

9) Executarea scrisorilor de garanţie. Plăţile efectuate în temeiul scrisorilor de garanţie

– prin emiterea scrisorilor de garanţie, Statul român, prin MF, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilită conform prevederilor art.10 alin.(5) din normele de aplicare prezentate în anexă la prezenta notă de fundamentare, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare.

10) Procedura de individualizare şi recuperare a creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie

– creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M., sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile legii.

– colectarea şi recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării parţiale/totale a scrisorilor de garanţie emise în temeiul prevederilor OUG nr.90/2022 se realizează de organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

– accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, se calculează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Se propune totodată reglementarea în cadrul unei secţiuni distincte a mecanismului de acordarea a facilităţii în cazul creditelor contractate de debitorii eligibili, altele decât creditele acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă”, care nu conţine facilitatea de garantare în numele şi în contul statului român, prin MF a obligaţiei de rambursare a ratelor eşalonate.

Sursa- m.adevarul.ro

- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Cele mai noi stiri